Jango Edwards

Endgame: Jango Edwards

Stanley Ted Edwards, in arte Jango Edwards (Detroit, 15 aprile 1950 – Barcellona, 5 agosto 2023) «Quando ridiamo siamo tutti uguali, non esiste età,…